بهترین های ادبیات آمریکا

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات امریکا و نویسندگان آمریکایی
 کتاب جامعه شناسی قتل

کتاب جامعه شناسی قتل

اثر لئونارد بیگلی از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب داستان های دریا

کتاب داستان های دریا

اثر ویلیام اچ مک ریون از انتشارات میلکان


 کتاب مینیمالیسم دیجیتال

کتاب مینیمالیسم دیجیتال

اثر کال نیوپورت از انتشارات میلکان


 کتاب آگاهی و جامعه

کتاب آگاهی و جامعه

اثر هنری استیوارت هیوز از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مزرعه ی سنگی

کتاب مزرعه ی سنگی

اثر جان آپدایک از انتشارات افق


 کتاب این کتاب را بسوزان!

کتاب این کتاب را بسوزان!

اثر تونی موریسون از انتشارات خرد سرخ


 کتاب گزین گویه هایی از ویرجینیا وولف

کتاب گزین گویه هایی از ویرجینیا وولف

اثر لوس بونرو از انتشارات نشر چشمه


 کتاب اندیشه هایی در باب صلح هنگام حمله هوایی

کتاب اندیشه هایی در باب صلح هنگام حمله هوایی

اثر ویرجینیا وولف از انتشارات روزگار نو


 کتاب شناختنامه ویرجینیا وولف

کتاب شناختنامه ویرجینیا وولف

اثر علی دهباشی از انتشارات نگاه


 کتاب آمریکایی

کتاب آمریکایی

اثر هنری جیمز از انتشارات نیلوفر