بهترین های ادبیات آمریکا

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات امریکا و نویسندگان آمریکایی
 کتاب بیداری

کتاب بیداری

اثر کیت شوپن از انتشارات دوات معاصر


 کتاب الای افسون شده

کتاب الای افسون شده

اثر گایل کارسن لیواین از انتشارات آفرینگان


 کتاب ابزار فانی - شهر استخوان ها 1

کتاب ابزار فانی - شهر استخوان ها 1

اثر کاساندرا کلر از انتشارات نشر ویدا


 کتاب دربار درخشان 1

کتاب دربار درخشان 1

اثر ریچل مید از انتشارات باژ


 کتاب آکادمی خون آشام 1

کتاب آکادمی خون آشام 1

اثر ریچل مید از انتشارات باژ


 کتاب همینگوی خبرنگار

کتاب همینگوی خبرنگار

اثر ویلیام وایت از انتشارات نشر ثالث


 کتاب فریدا

کتاب فریدا

اثر هایدن هررا از انتشارات نشر ثالث


 کتاب حواس پرتی مرگ بار

کتاب حواس پرتی مرگ بار

اثر جین واینگارتن از انتشارات ترجمان


 کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

اثر جوئل شارون از انتشارات نشر نی


 کتاب نظریه ای در باب عدالت

کتاب نظریه ای در باب عدالت

اثر جان رالز از انتشارات مرکز