کتاب 5 مرحله ی رهبری

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات ابوعطا - مترجم: مهسار مشتاق-ادبیات آمریکا
خرید کتاب 5 مرحله ی رهبری
جستجوی کتاب 5 مرحله ی رهبری در گودریدز

معرفی کتاب 5 مرحله ی رهبری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 5 مرحله ی رهبری


 کتاب افراد موفق چگونه رهبری می کنند؟
 کتاب سیلماریلیون
 کتاب قطب نمای درون
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب چه چیز به چه کس می رسد چرا
 کتاب پزشک نازنین