کتاب 130 نکته درباب کارگردانی

اثر فرانک هاوزر از انتشارات بیدگل - مترجم: حمید احیا-ادبیات آمریکا
خرید کتاب 130 نکته درباب کارگردانی
جستجوی کتاب 130 نکته درباب کارگردانی در گودریدز

معرفی کتاب 130 نکته درباب کارگردانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 130 نکته درباب کارگردانی


 کتاب امپراتور جونز
 کتاب جایی که عاشق بودیم
 کتاب آخرین مصاحبه
 کتاب مادر سالاری
 کتاب مارتین درسلر
 کتاب کجا رفتی برنادت