کتاب 12 ستون

اثر جیم ران از انتشارات درنا قلم - مترجم: علی معتمدی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب 12 ستون
جستجوی کتاب 12 ستون در گودریدز

معرفی کتاب 12 ستون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 12 ستون


 کتاب هولوگرامی برای شاه
 کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
 کتاب من و داداش رباتم
 کتاب 10 راز دستیابی به موفقیت و آرامش درون
 کتاب شش قطعه آسان
 کتاب ویرانه های معبد