کتاب 12 اصل رهبری عالی

اثر برایان تریسی از انتشارات ذهن آویز - مترجم: مهدی قراچه داغی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب 12 اصل رهبری عالی
جستجوی کتاب 12 اصل رهبری عالی در گودریدز

معرفی کتاب 12 اصل رهبری عالی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 12 اصل رهبری عالی


 کتاب شیمی دان
 کتاب خل بازی های قند عسل
 کتاب راه نفوذ بر دلها
 کتاب فاصله
 کتاب غرور
 کتاب هنر عشق ورزیدن