کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-راهبرد

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات آموخته - مترجم: سمیه زمانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-راهبرد
جستجوی کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-راهبرد در گودریدز

معرفی کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-راهبرد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند-راهبرد


 کتاب میهن فروش
 کتاب کلید های گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان
 کتاب پایان وحشتناک آدم معروف های خفن
 کتاب یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو
 کتاب الدست
 کتاب سوختن در آب غرق شدن در آتش