کتاب یادداشت هایی از یک دوست

اثر آنتونی رابینز از انتشارات پیدایش - مترجم: نازنین نجفیان-ادبیات آمریکا

This appealing "small package, " based on Robbins Awaken the Giant Within and Unlimited Power, is filled with all the good things that have made him a favorite among readers. Using his own rags-to-riches story and anecdotes about people who share his positive approach to life, Robbins introduces an easy-to-follow plan for taking control of ones life.


خرید کتاب یادداشت هایی از یک دوست
جستجوی کتاب یادداشت هایی از یک دوست در گودریدز

معرفی کتاب یادداشت هایی از یک دوست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشت هایی از یک دوست


 کتاب جهشی به سوی پیشرفت
 کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
 کتاب موش ها و آدم ها
 کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید
 کتاب امنیت در ریسک پذیری است!
 کتاب راهنمای جامع موفقیت