کتاب گهواره گربه

اثر کورت ونه گات از انتشارات افق - مترجم: علی اصغر بهرامی-ادبیات آمریکا

ویژگی آثار وونگات طنز سیاه و نگاه انتقادی اوست. او می گوید:« ... یکی از کاریکاتورهای محبوب من دو نفر را نشان می دهد که به دیوار شش متری سلول زندان زنجیر شده اند. مچ دست و قوزک پاهایشان در زنجیر است. بالای دیوار پنجره کوچکی است که حفاظ دارد و حتی یک موش هم نمی تواند از آن خارج شود. با این حال یکی از آن ها به دیگری می گوید:« نقشة من این است که ...» «گهواره گربه» رمانی است درباره شاید مسئله روز: نابودی جهان و زندگی به دست انسان. طنز سیاه وونگات و نگاه انتقادی اش از «گهواره گربه» رمانی جذاب و ژرف پدید آورده است؛


خرید کتاب گهواره گربه
جستجوی کتاب گهواره گربه در گودریدز

معرفی کتاب گهواره گربه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گهواره گربه


 کتاب اوهام
 کتاب علم انگیزه
 کتاب دیوانگی در بروکلین
 کتاب جادوگران
 کتاب اوگی و من
 کتاب مرد توی زیرزمین خانه ام