کتاب گهواره گربه

اثر کورت ونه گات از انتشارات افق - مترجم: علی اصغر بهرامی-ادبیات آمریکا

ویژگی آثار وونگات طنز سیاه و نگاه انتقادی اوست. او می گوید:« ... یکی از کاریکاتورهای محبوب من دو نفر را نشان می دهد که به دیوار شش متری سلول زندان زنجیر شده اند. مچ دست و قوزک پاهایشان در زنجیر است. بالای دیوار پنجره کوچکی است که حفاظ دارد و حتی یک موش هم نمی تواند از آن خارج شود. با این حال یکی از آن ها به دیگری می گوید:« نقشة من این است که ...» «گهواره گربه» رمانی است درباره شاید مسئله روز: نابودی جهان و زندگی به دست انسان. طنز سیاه وونگات و نگاه انتقادی اش از «گهواره گربه» رمانی جذاب و ژرف پدید آورده است؛


خرید کتاب گهواره گربه
جستجوی کتاب گهواره گربه در گودریدز

معرفی کتاب گهواره گربه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گهواره گربه


 کتاب طوفان شمشیرها (جلد اول)
 کتاب بهشت زیبای خدا حقیقت دارد
 کتاب پستچی همیشه دوبار زنگ می زند
 کتاب اسب سرخ
 کتاب شام با دوستان
 کتاب کم عمق ها