کتاب گلوله برفی

اثر آلیس شرودر از انتشارات آپاما - مترجم: شهریار هاشمی-ادبیات آمریکا

A portrait of the life and career of investment guru Warren Buffett sheds new light on the man, as well as on the work, ideas, business principles, strategies, and no-nonsense insights that have guided his phenomenally successful business endeavors.


خرید کتاب گلوله برفی
جستجوی کتاب گلوله برفی در گودریدز

معرفی کتاب گلوله برفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گلوله برفی


 کتاب جزیره دکتر لیبریس
 کتاب دسامبر رئیس دانشکده
 کتاب خون بهای تاندوری
 کتاب ریورساید درایو
 کتاب صفر به یک
 کتاب الان کجایی؟