کتاب گزینه ب

اثر شریل سندبرگ از انتشارات ذهن آویز - مترجم: شهاب حاجی زاده-ادبیات آمریکا
خرید کتاب گزینه ب
جستجوی کتاب گزینه ب در گودریدز

معرفی کتاب گزینه ب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گزینه ب


 کتاب اشک ها و تصویرها
 کتاب رازوری زنانه
 کتاب ۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت
 کتاب سیرک شبانه
 کتاب بصیرت دهم
 کتاب چگونه فیلمنامه بنویسیم