کتاب کبوتر باید حمام کند!

اثر مو ویلمز از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان - مترجم: پرناز نیری-ادبیات آمریکا

کتاب کبوتر باید حمام برود ماجرای پرنده کوچکی است که بیش از یک ماه است حمام نرفته است برای حمام نرفتن بهانه می‌آورد این کتاب راهنمای آموزشی برای کودکان است تا با حمام آشتی کنند. این کتاب با ادبیات و تصویرسازی خوب کودکان را ترغیب می‌کند.


خرید کتاب کبوتر باید حمام کند!
جستجوی کتاب کبوتر باید حمام کند! در گودریدز

معرفی کتاب کبوتر باید حمام کند! از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کبوتر باید حمام کند!


 کتاب استعاره
 کتاب بیماری
 کتاب دولت های ورشکسته
 کتاب فروش، همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان
 کتاب دویی گربه کتابخانه
 کتاب شرق بهشت