کتاب کارکرد هارمونی در قرن بیستم

اثر رالف توروک از انتشارات افکار - مترجم: محسن الهامیان-ادبیات آمریکا

تونیک شدن گسترده و سکونس هارمونی
هارمونی های خطی
منابع جدید موسیقی در آغاز قرن بیستم
موسیقی تونال در آغاز قرن بیستم
استراوینسکی، بارتوک و مسیان
سازماندهی فاصله‌ای
شیوه ی سریل
گسترش موسیقی در دوران اخیر


خرید کتاب کارکرد هارمونی در قرن بیستم
جستجوی کتاب کارکرد هارمونی در قرن بیستم در گودریدز

معرفی کتاب کارکرد هارمونی در قرن بیستم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کارکرد هارمونی در قرن بیستم


 کتاب با هم برای همیشه
 کتاب محاکمه اسپینوزا
 کتاب یک سرمگس توی سوپم افتاده!
 کتاب پرواز
 کتاب اندوه جنگ
 کتاب کتاب کوچک شکرگزاری