کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی)

اثر بری کیت گرانت از انتشارات بیدگل - مترجم: شیوا مقانلو-ادبیات آمریکا
خرید کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی)
جستجوی کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی) در گودریدز

معرفی کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی)


 کتاب درس نامه فیزیک فاینمن
 کتاب ثروتمندترین مرد بابل
 کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه
 کتاب باغ آلبالو
 کتاب در تکاپوی انسانیت
 کتاب گریگور و رمز سرپنجه