کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

اثر تام شرایتر از انتشارات نیما عربشاهی،بیان روشن - مترجم: نیما عربشاهی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم
جستجوی کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم در گودریدز

معرفی کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم


 کتاب هوسرل
 کتاب برو دیده بانی بگمار
 کتاب تمرکز سه گانه
 کتاب گفتگو بین استادان بلندمرتبه
 کتاب درباره مدیریت افراد
 کتاب استراتژی خوب استراتژی بد