کتاب چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای

اثر کن بلانچارد از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: فرشاد نجفی پور-ادبیات آمریکا
خرید کتاب چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای
جستجوی کتاب چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب عدالت
 کتاب دور از بودا
 کتاب اژدهای سرخ
 کتاب این کتاب شما را آرام می کند
 کتاب توازن ظریف