کتاب چرندیات پست مدرن

اثر آلن سوکال از انتشارات ققنوس - مترجم: عرفان ثابتی-ادبیات آمریکا

چرندیات پست‌مدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران پست‌مدرن از علم عنوان کتابی است از آلن سوکال و ژان بریکمون که در مورد سوءاستفاده برخی روشنفکران و فیلسوفان پست‌مدرن از مفاهیم و نظریه‌های علمی برای نوگرانمایی یا بالاتر نشان دادن بار علمی نظریات و مقالات خود صحبت می‌کند.

این کتاب در سال ۱۹۹۷ میلادی به زبان فرانسه و سپس در سال ۱۹۹۸ به زبان انگلیسی به چاپ رسید.ترجمه فارسی این کتاب نیز در سال ۱۳۸۴ به ترجمه عرفان ثابتی و توسط انتشارات ققنوس چاپ و منتشر شده‌است.


کتاب «چرنديات پست مدرن»، بنابه اظهارنظر نويسندگانش طوفان کوچکي در برخي حلقه‌هاي روشنفکري به پا کرده است. آن‌ها نشان داده‌اند که «فلسفه فرانسه‌ي مدرن پر از مهملات قديمي است» ولي جالب است بدانيد که نويسندگان کتاب مدعي هستند روشنفکران مشهوري از قبيل لاکان، کريستوا، ايريگاري و بودريار بطور مکرر از مفاهيم و واژگان علمي سوءاستفاده کرده‌اند يا ايده‌هاي علمي را کاملاً خارج از بافت و زمينه خود به کار برده‌اند و هيچ گونه دليلي هم براي اين کار نياورده‌اند. نظر شما چيست؟ آيا به راستي آن‌ها مي‌توانند اين موضوع را ثابت کنند. اين کتاب در واقع دو اثر مجزا – ولي مرتبط – در يک جلد است که به پيچاندن مطلب، استفاده از زبان عمداً مبهم، فکر آشفته و پريشان و سوءاستفاده از مفاهيم علمي مي‌پردازد.


خرید کتاب چرندیات پست مدرن
جستجوی کتاب چرندیات پست مدرن در گودریدز

معرفی کتاب چرندیات پست مدرن از نگاه کاربران
کتابی انقلابی در علوم انسانی که هر دانشجو و پژوهشگری باید آن را بخواند

مشاهده لینک اصلی
ایده‌ی مرکزی کتاب جذاب است و برای منی که در حوزه‌ی فلسفه(مدرنیسم و پست‌مدرنیسم) کلاس اولی هستم فقط در حد ایده حذاب بود . به سختی به پایان رساندمش و به نظرم شاید یکبار دیگر باید خواندش تا بتوانم نظر محکمتری بدهم اما در کل شاید یک بخشی از ایرادم هم معطوف به ترجمه باشد که خیلی روان نبود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چرندیات پست مدرن


 کتاب مهارت های استادی
 کتاب یورش به سوی قدرت
 کتاب بازاریابی عصر چهارم
 کتاب خشونت و نظم های اجتماعی
 کتاب چک لیست استارتاپ
 کتاب آتش کم فروغ