کتاب چرندیات پست مدرن

اثر آلن سوکال از انتشارات ققنوس - مترجم: عرفان ثابتی-ادبیات آمریکا

چرندیات پست‌مدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران پست‌مدرن از علم عنوان کتابی است از آلن سوکال و ژان بریکمون که در مورد سوءاستفاده برخی روشنفکران و فیلسوفان پست‌مدرن از مفاهیم و نظریه‌های علمی برای نوگرانمایی یا بالاتر نشان دادن بار علمی نظریات و مقالات خود صحبت می‌کند.

این کتاب در سال ۱۹۹۷ میلادی به زبان فرانسه و سپس در سال ۱۹۹۸ به زبان انگلیسی به چاپ رسید.ترجمه فارسی این کتاب نیز در سال ۱۳۸۴ به ترجمه عرفان ثابتی و توسط انتشارات ققنوس چاپ و منتشر شده‌است.


کتاب «چرنديات پست مدرن»، بنابه اظهارنظر نويسندگانش طوفان کوچکي در برخي حلقه‌هاي روشنفکري به پا کرده است. آن‌ها نشان داده‌اند که «فلسفه فرانسه‌ي مدرن پر از مهملات قديمي است» ولي جالب است بدانيد که نويسندگان کتاب مدعي هستند روشنفکران مشهوري از قبيل لاکان، کريستوا، ايريگاري و بودريار بطور مکرر از مفاهيم و واژگان علمي سوءاستفاده کرده‌اند يا ايده‌هاي علمي را کاملاً خارج از بافت و زمينه خود به کار برده‌اند و هيچ گونه دليلي هم براي اين کار نياورده‌اند. نظر شما چيست؟ آيا به راستي آن‌ها مي‌توانند اين موضوع را ثابت کنند. اين کتاب در واقع دو اثر مجزا – ولي مرتبط – در يک جلد است که به پيچاندن مطلب، استفاده از زبان عمداً مبهم، فکر آشفته و پريشان و سوءاستفاده از مفاهيم علمي مي‌پردازد.


خرید کتاب چرندیات پست مدرن
جستجوی کتاب چرندیات پست مدرن در گودریدز

معرفی کتاب چرندیات پست مدرن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چرندیات پست مدرن


 کتاب بانوی دریایی
 کتاب ارتفاع
 کتاب من
 کتاب روایت یک مرگ در خانواده
 کتاب در باب آنارشیسم
 کتاب رهبران نوین