کتاب چراغی زیر شیروانی

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات شولا - مترجم: رضی هیرمندی-ادبیات آمریکا

A Light in the Attic delights with remarkable characters and hilariously profound poems in a collection readers will return to again and again. Here in the attic you will find Backward Bill, Sour Face Ann, the Meehoo with an Exactlywatt, and the Polar Bear in the Frigidaire. You will talk with Broiled Face, and find out what happens when Somebody steals your knees, you get caught by the Quick-Digesting Gink, a Mountain snores, and They Put a Brassiere on the Camel. Come on up to the attic of Shel Silverstein and let the light bring you home.


خرید کتاب چراغی زیر شیروانی
جستجوی کتاب چراغی زیر شیروانی در گودریدز

معرفی کتاب چراغی زیر شیروانی از نگاه کاربران
A Light in the Attic, Shel Silverstein
عنوان: نوری در اتاق زیر شیروانی؛ نویسنده: شل سیلورستاین؛ مترجم: حمید خادمی؛ مشخصات نشر: تهران، کتاب پنجره، چاپ دوم 1380، در 197 ص، مصور، شابک: 9649225757؛ فارسی انگلیسی؛ کتاب پیشتر با عنوان «فانوس زیرشیروانی» توسط انتشارات کیا در سال 1378 با ترجمه فاطمه جعفرزاده در 48 ص با شابک: 9649219390؛ منتشر شده است
موضوع: شعر برای کودکان و نوجوانان از نویسندگان امریکایی، ترجمه شده به فارسی، قرن 20 م

عنوان: چراغی در زیر شیروانی؛ نویسنده و تصویرگر: شل سیلورستاین؛ مترجم: طوبی یکتایی؛ مشخصات نشر: تهران، تندیس، 1379، در 127 ص، مصور، شابک: 9649198431؛

عنوان: چراغی زیر شیروانی؛ نویسنده: شل سیلور استاین؛ مترجم: رضی خدادادی (هیرمندی)؛ مشخصات نشر: تهران، هوای تازه، 1383، در 200 ص، مصور، شابک: 9647222874؛


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چراغی زیر شیروانی


 کتاب راهنمای تفکر نقادانه
 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب تغییر مسیر
 کتاب خورشید همچنان می دمد
 کتاب داستان های شگفت انگیز
 کتاب رک و راست باشید