کتاب چارت تئوری انتخاب

اثر ویلیام گلسر از انتشارات سایه سخن - مترجم: علی صاحبی-ادبیات آمریکا

‫ویلیام گلسر، بنیان گذار تیوری انتخاب برای تبیین چگونگی عملکرد مغز ما در صدور رفتار از تمثیل ماشین رفتار استفاده می‌کند. او برای توضیح روشن‌تر چگونگی کار مغز در صدور رفتار، معتقد است که مغز ما همانند یک سیستم کنترل کار می‌کند. سیستمی که دایما در تلاش است تا کنترل خود را بر محیط پیرامون حفظ کند. برای نشان دادن این ایده، گلسر معتقد است تمام رفتارهای ما همواره از درون و برای ارضای تصاویر دنیای مطلوب (آنچه در هر لحظه می‌خواهیم) برانگیخته می‌شوند. این تصاویر همواره در مکانی به نام مکان مقایسه با تصاویر ادراکی از جهان پیرامون(آنچه در هر لحظه از دنیای بیرون دریافت می‌کنیم) مقایسه شده و در صورت ناهمخوانی بین داشته و خواسته، سیستم احساسی ما ناکامی را تجربه کرده و آن گاه سیستم رفتاری برای رفع ناکامی و به دست آوردن خواسته به راه می‌افتد. در این کتاب گلسر به طور سیستمیک، مولفه های سیستم مغز بر اساس تئوری انتخاب را به طور مجزا و عملکرد آنها در ارتباط با همدیگر را توضیح می‌دهد. خواندن این کتاب برای فهم عمیق تئوری انتخاب، برای تمام کاربران این تئوری ضروری به نظر می‌رسد.


خرید کتاب چارت تئوری انتخاب
جستجوی کتاب چارت تئوری انتخاب در گودریدز

معرفی کتاب چارت تئوری انتخاب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چارت تئوری انتخاب


 کتاب بیشعورهای گردن کلفت
 کتاب صفر به یک
 کتاب ازدواج ناشیانه
 کتاب با کفش های دیگران راه برو
 کتاب این خانه مال من است
 کتاب از دخترت قهرمان بساز