کتاب پیمان خون

اثر نورا رابرتز از انتشارات لیوسا - مترجم: الهه صالحی-ادبیات آمریکا

شهر هاوکینز هالو هر هفت سال یک بار در هفتمین روز از هفتمین ماه سال به مدت هفت روز شاهد رویدادهایی عجیب و وحشناک است.بروز این رویداد ها از زمانی شروع شد که سه پسر بچه -کیل، فاکس و گیج - در شب تولد ده سالگی اش در جنگل هاوکینز کنار سنگ شیطان اردو زدند و با یکدیگر پیمان خون بستند . اکنون،بیسن و یک سال بعد اهریمن قصد قدرت نمایی در قبال آن سه پسر بچه - که حالا مردانی شده اند - و زنانی را دارند که به آنان عشق میورزند.


خرید کتاب پیمان خون
جستجوی کتاب پیمان خون در گودریدز

معرفی کتاب پیمان خون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیمان خون


 کتاب زر باران
 کتاب در جستجوی خوشبختی
 کتاب فروخته شده
 کتاب نابودگر
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب راهنمای مردان برای شناخت زنان