کتاب پیمانی که شکسته شد

اثر لافکادیو هرن از انتشارات مرکز - مترجم: امیرعباس خسروی-ادبیات آمریکا

داستان‌های ژاپنی گرد آمده در این مجموعه را نخستین بار لافکادیو هرن، نویسنده و مردم‌شناس آمریکایی، که زمانی در ژاپن تدریس و زندگی می‌کرد، از اصل ژاپنی به انگلیسی برگرداند و بازنویسی کرد.
برخی از این داستان‌ها به باورهای آیین دین بودا اشاره دارند و به موضوع‌هایی چون قدرت اندیشه‌ی انسان در عمل روی اشیا می‌پردازند. برخی خصلت‌های سامورایی‌ها را به نمایش می‌گذارند و روی هم رفته وجوه گوناگون روحیه و فرهنگ ژاپنی را جلوه‌گر می‌سازند.


خرید کتاب پیمانی که شکسته شد
جستجوی کتاب پیمانی که شکسته شد در گودریدز

معرفی کتاب پیمانی که شکسته شد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیمانی که شکسته شد


 کتاب دو مرد با یک پیام
 کتاب بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان
 کتاب مدیریت تنوع فرهنگی
 کتاب فیلسوف و گرگ
 کتاب لطفا این کتاب را بکارید
 کتاب زندگی بیدار