کتاب پیش درآمدی بر فیلم

اثر ویلیام اچ فیلیپس از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: فتاح محمدی-ادبیات آمریکا

The most comprehensive and accessible text of its kind, Film combines technical information with cultural and historical insights to give readers a complete and multifaceted introduction to film. Infused with a deep respect for the cinema, Film helps students develop the critical skills they need to analyze films and appreciate moving pictures as an art form.


خرید کتاب پیش درآمدی بر فیلم
جستجوی کتاب پیش درآمدی بر فیلم در گودریدز

معرفی کتاب پیش درآمدی بر فیلم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پیش درآمدی بر فیلم


 کتاب هر روز پنجشنبه است
 کتاب گهواره گربه
 کتاب قلمرو خلافکاران
 کتاب و کسی نماند جز ما
 کتاب کارکرد هارمونی در قرن بیستم
 کتاب یکی از ما دروغ می گوید