کتاب پلیس را خبر می کنم

اثر اروین دی. یالوم از انتشارات نوای مکتوب - مترجم: مرجان معتمد حسینی-ادبیات آمریکا

Something heavy is going on … the past is erupting … my two lives, night and day, are joining. I need to talk. Irv Yaloms old medical school friend was making a plea for help. In their fifty years of friendship, Bob Berger had never divulged his nocturnal terrors to his close comrade. Now, finally, he found himself forced to. In Im Calling the Police, Berger recounts to Yalom the anguish of a war-torn past: By pretending he was a Christian, Berger survived the Holocaust. But after a life defined by expiation and repression, a dangerous encounter has jarred loose the painful memory of those years. Together, they interpret the fragments of the horrific past that haunt his dreams.


خرید کتاب پلیس را خبر می کنم
جستجوی کتاب پلیس را خبر می کنم در گودریدز

معرفی کتاب پلیس را خبر می کنم از نگاه کاربران
دوست داشتم این داستان را بخوانم. این باعث می شود که من احساس بیشتری نسبت به ایروین یالوم داشته باشم. با این حال، به اندازه کافی بلند نبود. بنابراین حدس می زنم این بدان معنی است که من بیشتر از این خواستارم.

مشاهده لینک اصلی
این داستان خوبی است. اطلاعاتی از ww2 و من واقعا دوست دارم کتابهایی که اجازه ندهند مردم نازیسم را فراموش کنند و اینکه چگونه مخرب می تواند یک ایدئولوژی افراطی باشد.

مشاهده لینک اصلی
201506 .. خلاصه W

مشاهده لینک اصلی
من کاملا تحت تاثیر قرار گرفتم، اما روانکاوی می تواند طولانی تر و دقیق تر باشد.

مشاهده لینک اصلی
خیلی فکر تحریک مقاله

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پلیس را خبر می کنم


 کتاب من شگفت انگیزم
 کتاب خشم و هیاهو
 کتاب زنانی که کار می کنند
 کتاب ریورساید درایو
 کتاب سه گانه ی نیویورک
 کتاب اول سود