کتاب پزشک نازنین

اثر نیل سایمون از انتشارات نشر نی - مترجم: آهو خردمند-ادبیات آمریکا

دکتر: دهان باز کردن که درد نداره، الان فقط می‌خوام نگاه کنم. باید ببینم کجاست؟ کدوم دندونه؟ چه کار باید بکنم. حالا باز کنین
(خادم دهانش را باز می‌کند)
خوبه، حالا بذارین ببینم
(دکتر با دقت نگاه می‌کند و خادم از درد ناله می‌کند)
آها... بله. این‌جاست. این کوچولو این‌جاست... پیدات کردم... آهان...
خادم: باهاش حرف نزن، نمی‌خواد باهاش دوست بشی، بکشش بیرون


خرید کتاب پزشک نازنین
جستجوی کتاب پزشک نازنین در گودریدز

معرفی کتاب پزشک نازنین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پزشک نازنین


 کتاب رنت
 کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی
 کتاب دیوانگی فاج
 کتاب جزیره دلفین های آبی رنگ
 کتاب تو را با تمام وجود احساس می کنم
 کتاب ماه نو