کتاب پروژه شادی

اثر گریچن رابین از انتشارات آموت - مترجم: آرتمیس مسعودی-ادبیات آمریکا

پروژه شادی شیوه ای برای ایجاد تغییر در زندگی شماست. اولین گام آمادگی است. یعنی زمانی که شما متوجه می شود چه چیز برای شما خوشحالی، رضایت و تعهد به بار می آورد. و چه چیز برایتان گناه، خشم، کسالت و ندامت به همراه دارد. دومین گام آن است که وقتی متوجه شدید چه اقداماتی واقعاً شادی شما را افزایش می دهند، برای انجام دادن آنها، تصمیم های قاطع بگیرید. پس از آن نوبت به بخش جالب پروژه می رسد. یعنی به اجرا در آوردن تصمیم ها!


خرید کتاب پروژه شادی
جستجوی کتاب پروژه شادی در گودریدز

معرفی کتاب پروژه شادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پروژه شادی


 کتاب مرگ در می زند
 کتاب یک زرافه و نیم
 کتاب هنر گفت و گو
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوست پاره وقت
 کتاب ازدواج ناشیانه