کتاب پایان وحشتناک آدم معروف های خفن

اثر جورجیا برگ از انتشارات حوض نقره - مترجم: آزاده داوودی-ادبیات آمریکا

هشدار:اگر حالتان زود به هم میخورد بی خیال این کتاب شوید
در طول تاریخ زنان و مردان زیادی زندگی کرده و مرده اند علت مرگ آن ها هرچه باشد ترکیدن ریه چاقوخوردن خفه شدن از گلو درد، دندان درد یا کلی کثیف کاری داشته.مخصوصا قبل از پیشرفت علم پزشکی این کتاب جزئیات مرگ خوفناک نوزده آدم معروف خفن را دقیقا و مفصل شرح میدهد. اگر میخواهید جزئیات کالبد شکافی توت آن عامون و مشخصات مغز آلبرت انیشتن را بدانید این کتاب باب دل شماست.


خرید کتاب پایان وحشتناک آدم معروف های خفن
جستجوی کتاب پایان وحشتناک آدم معروف های خفن در گودریدز

معرفی کتاب پایان وحشتناک آدم معروف های خفن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پایان وحشتناک آدم معروف های خفن


 کتاب علیه تفسیر
 کتاب پیدات کردم سرمگس!
 کتاب فاصله
 کتاب رگتایم
 کتاب متعهد (آشتی با ازدواج)
 کتاب شب گرد