کتاب و این حقیقت

اثر سال بلو از انتشارات افراز - مترجم: منصوره وحدتی احمدزاده-ادبیات آمریکا

In this wise and dazzling work of fiction, Nobel laureate Saul Bellow writes comically and tragically about the tenacity of first love. ""The Actual" (is) the ultimate springtime story".--"San Francisco Chronicle Book Review".


خرید کتاب و این حقیقت
جستجوی کتاب و این حقیقت در گودریدز

معرفی کتاب و این حقیقت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب و این حقیقت


 کتاب هزار پیشه
 کتاب شبح شصت و هشتم
 کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب زندگی بی دغدغه آمریکایی
 کتاب کتاب کوچک عشق و فرزانگی