کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات سولار - مترجم: محمدصادق رئیسی-ادبیات آمریکا

Mockingbird Wish Me Luck captures glimpses of Charles Bukowskis view on life through his poignant poetry: the pain, the hate, the love, and the beauty. He writes of lechery and pain while finding still being able to find its beauty. But it’s still a cracking collection of his poetry, and he does his usual inimitable job of using simple language to evoke complex feelings within the reader.


خرید کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید
جستجوی کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید در گودریدز

معرفی کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید


 کتاب ذهن کامل نو
 کتاب ماجراهای نانسی درو16 (مسابقه با زمان)
 کتاب لبخند با یک مغز اضافه
 کتاب کتاب کوچک شکرگزاری
 کتاب همه چیز همه چیز
 کتاب ملکه ی سرخ