کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات سولار - مترجم: محمدصادق رئیسی-ادبیات آمریکا

Mockingbird Wish Me Luck captures glimpses of Charles Bukowskis view on life through his poignant poetry: the pain, the hate, the love, and the beauty. He writes of lechery and pain while finding still being able to find its beauty. But it’s still a cracking collection of his poetry, and he does his usual inimitable job of using simple language to evoke complex feelings within the reader.


خرید کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید
جستجوی کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید در گودریدز

معرفی کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید


 کتاب بگو متاسفی
 کتاب اگر بمانم
 کتاب ۴ روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان
 کتاب فرار کن خرگوش
 کتاب از جایگاه
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند