کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم

اثر ریموند کارور از انتشارات مروارید - مترجم: پریسا سلیمان زاده-ادبیات آمریکا

Alternate-cover edition can be found here

In his second collection, Carver establishes his reputation as one of the most celebrated short-story writers in American literature—a haunting meditation on love, loss, and companionship, and finding one’s way through the dark.


خرید کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم
جستجوی کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم در گودریدز

معرفی کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم


 کتاب بازجویی از صدام
 کتاب لطفا این کتاب را بکارید
 کتاب گور به گور
 کتاب آینده ی خود را بسازید
 کتاب انقلاب تصور ناپذیر در ایران
 کتاب در سایه خشونت