کتاب وسوسه های دن کیشوت از آرمان تا واقعیت

اثر کرول بی.جانسون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ایرج کریمی-ادبیات آمریکا

وسوسه‌های دن‌كيشوت يكی از مهم‌ترين و خواندنی‌ترين كتاب‌هايی است كه درباره‌ی اهميت و جايگاه اين رمان جريان‌ساز تاريخ بشريت نوشته شده است. كرول بی. جانسون نويسنده‌ی اين كتاب فارغ از بسياری بديهيات مسلم تاريخي‌ای كه درباره‌ی شاهكار سروانتس وجود دارد، نشان می‌دهد كه چگونه می‌توان انبوهی از نگاه‌ها و امور نو را در اين كتاب درك كرد كه در روزگار ما خوانش جديدی پيدا می‌كنند. او درباره‌ی ويژگی‌های متفاوت و گوناگون اين كتاب تكه‌هايی را كنار هم گرد می‌آورد كه برای هر مخاطبی جذاب و نو به نظر می‌رسد. از انقلابی راديكالی چون چه‌گوارا تا نويسنده‌ی راست‌كيشی چون بارگاس يوسا. جانسون در كتابش سعی كرده از وجوه گوناگونی از نو دن‌كيشوت را بازخوانی و ما را با كشف‌هايی تازه و جديد رو به رو كند. كتاب را فيلم‌ساز فرهيخته و مرد ادبيات‌شناس روزگارمان، ايرج كريمی به فارسی برگردانده كه عمرش كفاف نداد تا انتشار اين ترجمه را ببيند. مردی كه شيفته‌ی كلاسيك‌ها و عصر غول‌ها بود. وسوسه‌های دن‌كيشوت وسوسه‌هايی است دايمی برای نسل‌های گوناگون. مردی كه در ناخودآگاه ما با نيزه و كلاه‌خودش راه می‌رود و در انتظار رقم زدن يك معجزه است؛


خرید کتاب وسوسه های دن کیشوت از آرمان تا واقعیت
جستجوی کتاب وسوسه های دن کیشوت از آرمان تا واقعیت در گودریدز

معرفی کتاب وسوسه های دن کیشوت از آرمان تا واقعیت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب وسوسه های دن کیشوت از آرمان تا واقعیت


 کتاب سیمای خویشتن
 کتاب تاریخ آمریکا
 کتاب گیرنده شناخته نشد
 کتاب ارباب زمان
 کتاب همه فرزندان خداوند بال دارند
 کتاب جزیره دلفین های آبی رنگ