کتاب هگل و پدیدار شناسی روح

اثر رابرت استرن از انتشارات ققنوس - مترجم: محمدمهدی اردبیلی-ادبیات آمریکا

پديدار شناسي روح هگل بي‌ترديد از حيث سبك و محتواي فلسفي يكي از بزرگ ترين آثار فلسفي تاريخ است. اين كتاب يكي از مهم ترين آثاري است كه دربارة هگل نوشته شده كه مطالعه آن براي فهم فلسفه و نظام هگلي ضروري است و به واسطه محتواي گسترده و تاثيرات بي‌اندازه اش بر انديشة بعد از خود. مي‌توان آن را نقطه عطفي در انديشه مدرن دانست. كتاب حاضر داستان سفر روح (تاريخ) از بدوي‌ترين و نازل‌ترين منزلگاهش، يعني يقين- حسي، تا والاترين مرتبه آگاهي، يعني دانش مطلق را روايت مي‌كند و در اين ميان كل تاريخ غرب در جهات مختلف، در قالب ديالكتيك هگلي مورد واكا‌وي و بازتفسيرقرار مي‌گيرد.
كتاب هگل و پديدارشناسي روح شرحي مقدماتي و حتي‌الامكان كامل و منسجم از كل پديدارشناسي روح به دست مي‌دهد و مي‌كوشد تا كل فرآيند تكوين روح را با زباني قابل فهم و با تعهد به متن پديدارشناسي و حفظ پيوستار ديالكتيكي آن و همچنين ارجاعات متعدد به ساير آثار هگل و اشراف قابل ملاحظه بر كل شارحان هگل تفسير كند.
«محمد مهدي اردبيلي» مترجم اين كتاب مدرس فلسفه است و حوزه تخصصي او فعاليت در فلسفه ايده‌آليسم آلماني به ويژه انديشه‌هاي هگل است.


خرید کتاب هگل و پدیدار شناسی روح
جستجوی کتاب هگل و پدیدار شناسی روح در گودریدز

معرفی کتاب هگل و پدیدار شناسی روح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هگل و پدیدار شناسی روح


 کتاب به کسی مربوط نیست
 کتاب بازآفرینی
 کتاب بله یا نه
 کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد
 کتاب بچه های خاص خانم پریگرین
 کتاب همه جا آتش های خرد