کتاب هنر عشق ورزیدن

اثر اریک فروم از انتشارات مروارید - مترجم: پوری سلطانی-ادبیات آمریکا

The fiftieth Anniversary Edition of the groundbreaking international bestseller that has shown millions of readers how to achieve rich, productive lives by developing their hidden capacities for love

Most people are unable to love on the only level that truly matters: love that is compounded of maturity, self-knowledge, and courage. As with every art, love demands practice and concentration, as well as genuine insight and understanding.

In his classic work, The Art of Loving, renowned psychoanalyst and social philosopher Erich Fromm explores love in all its aspects—not only romantic love, steeped in false conceptions and lofty expectations, but also brotherly love, erotic love, self-love, the love of God, and the love of parents for their children.


خرید کتاب هنر عشق ورزیدن
جستجوی کتاب هنر عشق ورزیدن در گودریدز

معرفی کتاب هنر عشق ورزیدن از نگاه کاربران
عشق تنها پاسخ درست و رضایتبخش برای مشکلات موجود در انسان است.این کتاب بسیار کوچک، بسیاری از اسطوره های مربوط به عشق را برطرف می کند. فرهنگ ما عشق است. ما فیلم های عاشقانه بی شماری، آهنگ ها، ادبیات، رقص ها بر آن تمرکز داریم. سقوط در عشق بسیار ارزشمند است. انسانها به دنبال آن هستند (به طور کلی بر اساس رفاه مادی، جذابیت فیزیکی قضاوت می کنند) انتظار می رود جوانان ازدواج کنند. برادری، نگرانی برای دیگران نیز در طول جشنواره تأکید شده است. از طرف دیگر، خشونت بی پایان، فقر، تنهایی، ناامیدی، بیگانگی، افسردگی در جهان وجود دارد. بنابراین ما واقعا می دانیم که عشق چیست؟ در مورد عشق. او عشق را به عنوان یک هنر در نظر می گیرد: صادقانه درک و درک می کند. مردم نگرش عاشقانه جهانی را به وجود می آورند و نه تمایل به دوست داشتن دارند. به ویژه، نویسنده به مفهوم ما درباره عشق که توسط فرهنگ سرمایه داری غربی توسعه می یابد اشاره می کند. ماهیت کار وظایف معمول را استاندارد می کند. انتظار می رود فرد نیز یک مصرف کننده استاندارد باشد. فرد بیگانه، ناامن، مضطرب و تبدیل به یک ماشین میشود. فرد به دنبال فرار از انواع مختلف: کار بیشتر، سرگرمی های غیر فعال است. چنین فردی دوست ندارد که ازدواج با توجه به ارزش مبادله ای که در آن مردم هنوز به یک دیگر بیگانه هستند، تلاش می کنند آن را به نحوی حفظ کنند. این بخش باعث وحشت زده و مزاحم من شده است. در نهایت، راهکارهایی که او ارائه می دهد، بسیار جالب است؛ زیرا عشق یک تجربه است. صبر، تمرکز، هنر گوش دادن، غلبه بر اعتیاد. این بسیار شبیه به ذهنیت در بودیسم است. چشم انداز فروم بلند و آرمانی است. این کار غیر عملی نیست. ما باعث می شود که ما با نحوه بازی با کلمات و احساس، در مورد ماهیت آن آگاه شویم. همانطور که کامو می گوید، مخالفت با ایده آلیست ها اغلب مرد بدون عشق است.

مشاهده لینک اصلی
нÐμÑ، DD N »Ð¼Ð¾Ð» Ñ ‡ D ° N، نو! N N € N، о поÑ، N Ð Ñ ‰ D ° ÑŽÑ ° N، N книгРدرجه سانتی кРدرجه سانتی жÐ'ой Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ DN، Рнной ° N € N، N D ° Ð½Ð¸Ñ † Ðμй N N، D ° Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ N، N ÐμÑ ‰ Ðμ Ð¿Ñ € Ð¿Ð¾Ð½Ñ N، нÐμÐμ DN € оÐ'Ð ° N ‡ ÐμÐ »Ð¾Ð²ÐμÑ ‡ ÐμÑ Ð¾Ñ ÐºÐ¸Ñ ... ، ноÑÐμний، моÑ، ивР° N † DD Ð¾ÐºÑ € ÑƒÐ¶Ð ÑŽÑ ‰ DN ...، Ð¿Ñ € Ð¾Ñ Ñ N N Ð½Ñ ÑŽÑ، N вои Ð'Ð¾Ñ N، оР¸Ð½Ñ N، вРدرجه D мÐμÑ N، D ° нРدرجه سانتی коÑ، Ð¾Ñ € N \u003cÐμ N N، оиÑ، оР± Ñ ð € ° N، DN، نو внимРدرجه سانتی ниÐμ . Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ DN، D ° в гР»D ° о ву мР° N، ÐμÑ € Ð¸Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¹ D» NZD ± ви (D ° кÑ، уРدرجه D »ÑŒÐ½Ð¾Ðμ нÐμ N، ол ько Ð'Ð »N N € оÐ'иÑ، Ðμл Ðμй) кРدرجه سانتی жÐ'Ñ \u003cй Ñ ‡ ÐμÐ »Ñ ... овÐμк оÑ، N Ð ± N \u003cнРدرجه سانتی нÐμкоÑ، Ð¾Ñ € оÐμ Ð²Ñ ÐμÐ¼Ñ € уР± ÑŒÐμÑ، в ÐμÐ ± ‰ Ñ Ð Ðμ мÐμÑ درجه سانتی нинР° - D »Ð¸ÑÑŒ мимол ÐμÑ، ноÐμ R ‡ D ° N N، ÑŒÐμ Ð'Ð ° N N از новРÐ'Ð¸Ð Ñ D · Ñ € йнÐμÑ درجه سانتی кР° N € Ð¸Ð³Ñ ÑƒÑкРدرجه سانتی но Ñ D ° моÐμ гР»D ° вноÐμ Ð'л Ñ D »NZD ого живого ± ‰ Ñ ÑƒÑ N، вРدرجه سانتی ÐμÑ Ñ Ð N، о »NZD ± овь. оР± N N، ом нÐμÐ »ÑŒÐ · N D · D ° Ð ± N \u003cвР° N، نو. иÐ'ÐμÐ درجه D »Ñ D ° ьнл NZD овь ±. D »NZD ± овь، кРدرجه سانتی к поÑ، ок нÐμÑ Ñ € гии. кРدرجه سانتی к Ð¼Ñ N \u003cÑ Ð »D ± N \u003cN، DN. нР° N N ‰ Ð N، Ð¾Ñ درجه است. но нÐμ D · D ° N، ÐμÑ N، N € \u003cй، Ð ± оР»ÐμÐ · нÐμÐ½Ð½Ñ \u003cй، N ‡ Ð³Ð¾Ð¸Ñ N، DN Ð½Ñ \u003cй N N € D» N \u003cк - п Ñ ​​€ оÐ'укÑ، оР± ‰ Ñ ÐμÑ N، вРدرجه سانتی кРدرجه سانتی пиÑ، D ° D »DD · мРدرجه سانتی .конÐμÑ ‡ но، моÐμму ÐºÐ¾Ñ Ð½Ð¾Ñ D · N \u003cÑ ‡ DNZ нÐμ уÐ'Ð ° N N، N، N Ð¾Ð¿Ð¸Ñ D ° N، نو Ð²Ñ NZ D · нР° N ‡ Ð¸Ð¼Ð¾Ñ N، نو از N оР· иÐ'Ð ° N، ÐμÐ »ÑŒÐ½Ð¾Ñ N، نو N، ого N، N N € уÐ'Ð درجه سانتی Ðμго воР· Ð'ÐμÐ¹Ñ N، Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð ° N Ð € ° D · ум (N ... оÑ، N Ð ± N \u003cнР° N ‡ D ° N!)، но N N ‡ ÐμÑ € N، Ð¾Ð²Ñ ÐºÐ¸ Ñ € D ° Ð'Ð ° N ‡ N N، D ° N، о книгРدرجه سانتی попРدرجه D »D ° NOE мнÐμ Ñ Ð½Ð درجه سانتی гР»D ° D · D ° Ñ ‡ د N، о Ð²Ñ \u003cN ‡ D ° ÐμÐ¹Ñ Ñ Ñ ​​‡ DN، D ° ÐμÑ، N N € ÐμÑ N، у † ÐμнРDNZ · D-кÑ، о ниР± уÐ'ÑŒ поÑ، ом вÑ-Ðμ N، D ° ки Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ N، ÐμÑ، N N، у мРدرجه D »Ðμнькую، но Ð ± ÐμÑ ‡ конÐμÑ Ð½ÑƒÑŽ книгу.

مشاهده لینک اصلی
به 1/3 رسید، زیرا به سادگی غیرقابل تحمل بود. اگر شما یک فرد سست محافظهکار سفید سفید متوسط ​​هستید که با کتاب مقدس آشنا است، اما هنوز فروید را دوست دارد: شما راهنمای خود را پیدا کرده اید. اگر شما هر دسته دیگری از انسان هستید، این کتاب احتمالا برای شما نیست. انحلال دائمی جنس های غیر باینری، علامت گذاری عشق بین همجنسگرایان به عنوان یک اشتباه و شکست، جنسیت بی پایان در توصیف نقش های مردان و زنان، می توانم ادامه دهم و ... من می توانم در هر زمان و هر جرقه کمی در متن ببینم، بعضی از کلمات امیدوارانه که می توانند به عنوان عاقلانه و هدایت شوند. اما اگر بسته شدن این پیامها فقط یک شمع بزرگ از تبعیض باشد (نه خیلی دوست داشتنی)، من نمیتوانم این کار را بکنم. اگر این کتاب را در قفسههای خود دارید و میخواهید آن را به نحوی مفید کنید، برای تمرین خوب، انجام دهید برخی از فشارها هر زمانی که شما با نفوذ کلمه روبرو می شوند.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب کاملا باور نکردنی است جای تعجب نیست که یکی از مهمترین کتابهای 1960 در نظر گرفته شده است. اریک فرومز ایده هایی در مورد آنچه که @ loving @ به معنای ذهنی است و هر خطایی را که من در خودم و دیگران در رابطه با آن مشاهده کرده ام، به ارمغان می آورم. این یک راهنمای احمقانه برای راهنمایی در مورد چگونگی عشق ورزیدن به افراد یا چیزی شبیه مانند آن نگاهی صادقانه به چگونگی درک مردم از عشق و دوستی تغییر کرده است. و حساسیت آن.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر عشق ورزیدن


 کتاب چگونه مواظب خود باشیم
 کتاب هفت عادت خوب خانواده
 کتاب آخرین مرز
 کتاب تورفین، وایکینگ مهربان 5
 کتاب فلسفه سیاسی فون هایک
 کتاب به خاطر آقای تراپت