کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال

اثر فرانچسکا سایمون از انتشارات افق - مترجم: مژگان کلهر-ادبیات آمریکا

به طرف دروازه! گل! هورا!
هنری زلزله اصلاً فوتبالش خوب نیست، اما با هزارجور حقه و کلک بالاخره گل می‌زند…
صدای سوت داور! بازی تمام شد. برنده کیه؟
هنری؟!


خرید کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال
جستجوی کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال در گودریدز

معرفی کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال


 کتاب جوخه زمان
 کتاب مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه
 کتاب سانست پارک
 کتاب حفره
 کتاب آخ که اونقده خوشگلی که می خواد بارون بیاد
 کتاب بهشت