کتاب همینگوی خبرنگار

اثر ویلیام وایت از انتشارات نشر ثالث - مترجم: کیهان بهمنی-ادبیات آمریکا

هفتاد و پنج مقاله و گزارش خبری منتخب از چهار دهه روزنامه‌نگاری ارنست همینگوی.

اینکه همینگوی حرفه روزنامه‌نگاری را تنها حرفه دوران زندگی خود نکرد اتفاقی خوشایند برای عالم ادبیات بود. از سوی دیگر می‌توان گفت بدون شک اگر همینگوی چنین نیز می‌کرد باز همچنان در زمره بهترین خبرنگاران جهان قرار می‌گرفت. استعداد شگرف همینگوی در روزنامه‌نگاری کاملا در راستای کار نویسندگی ادبی اوست.
مقالات گردآوری شده در این مجموعه در وهله اول نوشته‌هایی هستند که در ایالات متحده از آن‌ها با عنوان «داستان‌های انسانی» یاد می‌شود.


خرید کتاب همینگوی خبرنگار
جستجوی کتاب همینگوی خبرنگار در گودریدز

معرفی کتاب همینگوی خبرنگار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب همینگوی خبرنگار


 کتاب مدرسه ی شبانه
 کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید
 کتاب ذهن را برای دریافت کردن بگشایید
 کتاب پدیدار شناسی موسیقی
 کتاب دستور کشتار (دونده ی هزارتو)
 کتاب مدار راس السرطان