کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه

اثر جی. دی. سلینجر از انتشارات نیلا - مترجم: امید نیک فرجام-ادبیات آمریکا

Once a Week Wont Kill You, J.D. Salinger
عنوان: هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه و داستانهای دیگر؛ نویسنده: جروم دیوید (جی.دی.) سالینجر؛ مترجم: امید نیک فرجام؛ لیلا نصیریها؛ تهران، انتشارات نیلا؛ 1387؛ در 142 ص؛ چاپ سوم 1388؛ چاپ چهارم 1392؛ موضوع: داستانهای کوتاه از نویسندگان امریکایی قرن 20 م


خرید کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه
جستجوی کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه در گودریدز

معرفی کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هفته ای یه بار آدمو نمی کشه


 کتاب تفکر خود را تغییر دهید،زندگی خود را متحول کنید
 کتاب به عبارت دیگر
 کتاب کمین گاه
 کتاب تاریخ عشق
 کتاب گور به گور
 کتاب هفت عادت مردمان موثر