کتاب هانیبال

اثر توماس هریس از انتشارات دایره - مترجم: کورس جهانبیگلو-ادبیات آمریکا

ـ من تو را با باقیمانده‌ی پدرت تنها می‌گذارم، کلاریس. هر چقدر اشک بریزی و یا ضجه بزنی از او صدایی بلند نخواهد شد. آنچه که باید از پدرت داشته باشی این نیست که روی تختت ریخته، بلکه آن چیزی است که باید در کله‌ات باشد. وقتی خواستی بیرون بیایی فقط خاطرات خوب او را با خودت بیاور؛


خرید کتاب هانیبال
جستجوی کتاب هانیبال در گودریدز

معرفی کتاب هانیبال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هانیبال


 کتاب همه فرزندان خداوند بال دارند
 کتاب لطفا این کتاب را بکارید
 کتاب محبوس
 کتاب تب بشکه
 کتاب دری لولا شده به فراموشی
 کتاب امید هرگز نمی میرد