کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه

اثر ویلیام اچ فیلیپس از انتشارات سروش - مترجم: عباس اکبری-ادبیات آمریکا
خرید کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه
جستجوی کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه در گودریدز

معرفی کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه


 کتاب مدیریت احساسات
 کتاب یگانه
 کتاب ارنست همینگوی (آخرین مصاحبه و دیگر گفت و گو ها)
 کتاب خداحافظی طولانی
 کتاب اسلحه میکروب و فولاد
 کتاب جزیره دلفین های آبی رنگ