کتاب نژاد

اثر دیوید مامت از انتشارات یکشنبه - مترجم: فاطمه خسروی-ادبیات آمریکا

جک: با کلی تماس بگیر. به اطلاعات بیشتری نیاز دارم.
سوزان: نمی‌تونیم از خود موکل بپرسیم؟
جک: نه، اون افراطیه.
سوزان: نمی‌فهمم.
هنری: تو این مرحله اون وحشی شده. موقعیتش رو درک نمی‌کنه. هرگز قبل از این تو همچین موقعیتی نبوده. و از این وضعیت راضی نیس. چهل سال تموم هیچکس بهش نه نگفته. حالا مردم بهش توهین می‌کنن و اون احساس حقارت می‌کنه، اما بعدا به همشون حمله‌ور میشه.


خرید کتاب نژاد
جستجوی کتاب نژاد در گودریدز

معرفی کتاب نژاد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نژاد


 کتاب برگزیدگان جوان
 کتاب عشق با زمستان می آید
 کتاب مامان و معنی زندگی
 کتاب چرا مریخ و ونوس به هم برخورد می کنند
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
 کتاب فرانکلین د. روزولت