کتاب نویسنده پشت پرده

اثر فیلیپ راث از انتشارات نیماژ - مترجم: سهیل سمی-ادبیات آمریکا

In quest of the unpublished manuscript of a martyred Yiddish writer, the American novelist Nathan Zuckerman travels to Soviet-occupied Prague in the mid-1970s. There, in a nation straightjacketed by totalitarian Communism, he discovers a literary predicament, marked by institutionalized oppression, that is rather different from his own. He also discovers, among the oppressed writers with whom he quickly becomes embroiled in a series of bizarre and poignant adventures, an appealingly perverse kind of heroism.


خرید کتاب نویسنده پشت پرده
جستجوی کتاب نویسنده پشت پرده در گودریدز

معرفی کتاب نویسنده پشت پرده از نگاه کاربران
در راه برگشت از پراگ رمان بسیار کوتاهی از فیلیپ راث خریدم با عنوان «همخوابگی گروهی پراگ« فقط به خاطر این که عنوان عجیبی داشت و بیش از هشتاد صفحه نبود و هم اینکه این محبورم تمام کتاب های این نویسنده را برای کلاس های آنلاینم بخوانم.
بسیار گیرا بود و در واقع با این که از رویداد های سیاسی ده شصت پراگ می نویسد اما شباهت های بسیاری با امروز کشور های سابق برادر شوروی داشت.
ترس این که نکند خواب باشم و هنوز شوروی فرو نپاشیده باشد دو روز است که با من است.
ترس از این که نکند هنوز غرق آن بازی های کودکانه خود هستم که دوست داشتم خودرا به خواب بزنم و در ظلمت زیر کورپه چشمانم را ببندم و خودرا در سرزمین پرگل و بلبل تصور می کردم.
خوشبختانه در کشور پرگل و بلبل هستم اما ظلمت زیر کورپه هنوز در گوشه دل جا مانده است و با خواندن چند صفحه از آن دوران دوباره موج می زند بیرون. موج ترس و ناتوانی در برابر نور و ظلمت.
بخوانید این کتاب را اگر در دسترستان بود.

---

Just finished reading @The Prague Orgy@ by Philip Roth, the book I
bought in Prague airport bookstore this weekend. Well the book is pretty much offensive to Czeck people, but that is not my point here. I just want to highlight the atmosphere of the 60s in Czechoslovakia, which is still comparable with other former Soviet brother countries. In some cases it has not changed at all.

...@Yet it makes you furious to be thrown out, once the fear has begun to subside. @What could entice me to this desolate country@, says K., @except the wish to stay here?@ - here where theres no nonsense about purity and goodness, where the division is not that easy to discern between the heroic and the perverse, where every sort of repression foments a parody of freedom and the suffering of their historical misfortune engenders in its imaginative victims there clownish forms of human despair-here where theyre careful to remind the citizens (case anybody gets any screwy ideas) @the phenomenon of alienation is not approved of from above.@...

The Prague Orgy, Philip Roth, page 83


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نویسنده پشت پرده


 کتاب رنگ آب
 کتاب مدیریت رفتار سازمانی
 کتاب لانه گریورها (دونده هزارتو)
 کتاب موعظه
 کتاب اعتماد هوشمندانه
 کتاب نگارش فیلمنامه کوتاه