کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود

اثر لرن هرینگ از انتشارات بیدگل - مترجم: حمید هاشمی-ادبیات آمریکا

كتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود محصول قلم نويسنده‌ی مبتكر و صاحب ذوقی است كه تحصيلات دانشگاهی‌اش را در خدمت آموزه‌های عملی نويسندگی گذارده است و با لحنی صميمی و خردی گسترده راهی برای كشف آنچه عميق نوشتن می‌نامد به خواننده نشان می‌دهد، مسيری ملموس برای فرآوری تخيل هنری و بيان روان محتوای ذهن؛


خرید کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود
جستجوی کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود در گودریدز

معرفی کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود


 کتاب نشانه را حک کن
 کتاب نیازهای درون
 کتاب گوریل پشمالو
 کتاب تابستان
 کتاب در باب مدارا
 کتاب شجاعت در برهوت