کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

اثر آلبرت الیس از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: شمس الدین حسینی-ادبیات آمریکا

نوشته ی پشت جلد:
در این کتاب ، هدف ای است که به شما نشان دهیم چطور می توانید فعـال ، سرزنده و با شور و نشاط و حتی متوقع زندگی کنید و قربانی تلاش های خودتان نباشید .
ما مجموعه ی قدرتمندی از مهارت ها را به شما می دهیم تا رؤسـآ ، همکـآران ، ناظران ، همسر ، بچه ها ، والدین ، همسایه ها ، دوستان ، عزیزان و دیگر کسانی که هرروز با انها سروکار دارید ، نتوانند اعصابتان را بهم بریزند .
زندگی کوتاه و ارزشمند است . ما می خواهیم به شما کمک کنیم در کاری که انجام میدهید موفق باشید و از این سفر لذت ببرید . ما به شما نشان خواهیم داد چطور واکنش افراطی تان را نسبت به اشخاص و موضاعاتی که دکمه های اعصابتان را فشار می دهند ، مهـآر کنید.


خرید کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
جستجوی کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد در گودریدز

معرفی کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد از نگاه کاربران
Some great ideas that will definitely take practice in order to put into practice!

مشاهده لینک اصلی
very helpful cognitive therapy book

مشاهده لینک اصلی
REBT

مشاهده لینک اصلی
Im 16, and Im ankle deep in dirty water, warmed over ranch dressing, and mild chilli with pinto beans.  Sweat is pouring from my brow as I scrub caked-on nacho cheese from a crusted pan.  Its 11:30pm on a school night, and I haven’t slowed down.  Why?  My boss had my number.  He knew if he poked at my self-identity as a hard worker, Id do just that.  Id work harder than Donald Trumps press secretary.  Nevermind that my GPA fell faster than the New York Times credibility.  My manager pushed my button, and I responded.  


I like to think Ive learned a thing or two since then.  Chiefly, its better that Im in control of myself than others.  Its just not worth being that easily manipulated.  


My favorite takeaway from Ellis is to frame your desires as preferences rather than absolutes.  Things aren’t always going to go our way.  When they dont, its easier on our peace of mind when we dont feel our very identity has been compromised.  Notes:


1) Its your choice to let others push your buttons (6)


2) @Shoulding@ on ourselves (46)


3) Think in terms of preferences rather than absolutes (47)


4) Realistic preferences (47)

مشاهده لینک اصلی
Ellis, one of the Big Names.

As far as self-help book goes, this was more on the practical, no-nonsense side. I like that it does not push any agenda on you, or makes it imperative to buy all the other books the author has written.

Exercises provided are not enough for a person with no background in psychology or therapy, though. Also, it does get a bit repetitive at times, and the examples are tedium to get through and dont necessarily resonate with the reader.

It is a good insight in REBT, but in my opinion one would need help to fully grasp the technique.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد


 کتاب مسیر سبز
 کتاب طوفان شمشیرها
 کتاب رقص تغییر
 کتاب ساعت آفتابی
 کتاب ماهی ها پرواز می کنند!
 کتاب فروپاشی