کتاب نقد تساهل محض

اثر هربرت مارکوزه از انتشارات تیسا - مترجم: ایوب کریمی-ادبیات آمریکا

نقد تساهل محض کتابی بحث انگیز در حوزه ی فلسفه ی سیاسی است. سه نویسنده ی متفاوت (یک فیلسوف آنارشیست، یک جامعه شناس تاریخی و یک فیلسوف چپ نو) در این کتاب به موضوع تساهل در جامعه ی معاصر پرداخته اند. رابطه ی تساهل با تحولات تاریخی غرب، خصوصا با تحولات تاریخی ایالات متحده و نیز نسبت این مفهوم با مفاهیم آزادی و سرکوب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. گفتار سوم کتاب (تساهل سر کوبگر) از زمان انتشار تاکنون مورد بحث متفکران لیبرال و منتقدان مارکوزه، از جمله السدیر مک اینتایر، قرار گرفته و جنجالی ترین نوشته ی مارکوزه محسوب می شود. از سوی دیگر، این کتاب علاوه بر حوزه ی فلسفه ی سیاسی در حوزه ی کنش سیاسی نیز حائز اهمیت است. آیا تساهل در قبال گروه هایی که اعتقادی به آزادی ندارند و به صورت علنی برای انقیاد بشر می کوشند، جایز است؟ آیا تساهل به شکل کنونی آن که با سیاست های چند فرهنگ گرایی و دموکراسی لیبرال گره خورده است در خدمت آزادی است یا علیه آن؟ نویسندگان این کتاب از دیدگاه خود به این سوالات می پردازند و سوالات بدیع دیگری را مطرح می سازند؛ سوالاتی که تساهل موجود در نظام های دموکراتیک کنونی را به چالش می کشند


خرید کتاب نقد تساهل محض
جستجوی کتاب نقد تساهل محض در گودریدز

معرفی کتاب نقد تساهل محض از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نقد تساهل محض


 کتاب 22 قانون ابدی بازاریابی
 کتاب همه حقیقت
 کتاب صفر
 کتاب مدیریت زمان
 کتاب قدرت تمرکز
 کتاب طوفان شمشیرها (۲ جلدی)