کتاب نغمه ی غمگین

اثر جی. دی. سلینجر از انتشارات نیلا - مترجم: امیر امجد-ادبیات آمریکا