کتاب نغمه ی غمگین

اثر جی دی سلینجر از انتشارات نیلا - مترجم: امیر امجد-ادبیات آمریکا