کتاب نبرد در اتاق فرمان

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: سامان شاهین پور-ادبیات آمریکا

راست‌ذهن‌ها افرادی احساسی، کل‌نگر، تصویری و تا حدودی رویایی هستند و چپ‌ذهن‌ها استدلالی، جزنگر، استنتاجی، پردازشگر و قاعده‌مند. بنا بر این هر پدیده‌ای از نگاه دو نیمه‌ی ذهن می‌تواند بسیار متفاوت و متغیر باشد. اگر منابع انسانی سازمان‌ها را بررسی کنیم خواهیم دید که بسیاری از مدیران ارشد و تصمیم‌گیران الزاماً و اجباراً چپ‌ذهن هستند و از سوی دیگر مدیران خلاقیت، تولیدکنندگان فکر، مدیران ارشد بازاریابی و... در گروه راست‌ذهن‌ها قرار می‌گیرند.
فاصله‌ی میان تفکر راست‌ذهن‌ها و چپ‌ذهن‌ها هر روز بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود و به یکپارچگی مورد نیاز تیم‌ها برای موفقیت لطمه وارد می‌کند.
هدف کتاب نبرد در اتاق فرمان ایجاد صلح و آشتی میان مدیران چپ‌ذهن و بازاریابان راست‌ذهن است. نویسندگان این کتاب با به‌کارگیری نمونه‌های متعدد، از مک‌دونالد گرفته تا پپسی و مسترکارت نشان داده‌اند که چگونه رویکرد هر کدام از آن‌ها برای رشد، رقابت و برندسازی لازم و حیاتی است و در این مسیر نیاز است که دو طرف از نیازها، چشم‌انداز و اولویت‌های یکدیگر مطلع باشند.
در این کتاب شما با ۲۵ حوزه‌ی مختلف آشنا می‌شوید که در آن‌ها ایده‌ی تفکر مدیران و بازاریاب‌ها با هم متفاوت است.


خرید کتاب نبرد در اتاق فرمان
جستجوی کتاب نبرد در اتاق فرمان در گودریدز

معرفی کتاب نبرد در اتاق فرمان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نبرد در اتاق فرمان


 کتاب اولئانا
 کتاب رازهایی درباره ازدواج
 کتاب تاریخ عشق
 کتاب خداحافظ تا فردا
 کتاب روش جست و جوی بالقوه بازاریابی شبکه ای
 کتاب رازوری زنانه