کتاب نامه ای به دخترم

اثر مایا آنجلو از انتشارات قطره - مترجم: مهرناز شیرازی عدل-ادبیات آمریکا

Dedicated to the daughter she never had but sees all around her, Letter to My Daughter reveals Maya Angelou’s path to living well and living a life with meaning. Told in her own inimitable style, this book transcends genres and categories: guidebook, memoir, poetry, and pure delight. Here in short spellbinding essays are glimpses of the tumultuous life that led Angelou to an exalted place in American letters and taught her lessons in compassion and fortitude: how she was brought up by her indomitable grandmother in segregated Arkansas, taken in at thirteen by her more worldly and less religious mother, and grew to be an awkward, six-foot-tall teenager whose first experience of loveless sex paradoxically left her with her greatest gift, a son.


خرید کتاب نامه ای به دخترم
جستجوی کتاب نامه ای به دخترم در گودریدز

معرفی کتاب نامه ای به دخترم از نگاه کاربران
به این نتیجه رسیده ام که بیشتر ِ مردم بزرگ نمی شوند. ما جای پارک خودمان را پیدا می کنیم و به کارت های اعتباری مان افتخار می کنیم. ازدواج می کنیم و جرات می کنیم بچه دار شویم و به آن بزرگ شدن می گوییم. اما فکر کنم بیشترین کاری که می کنیم پیر شدن است. ما تراکم سال ها را در بدن های مان و روی صورت های مان این طرف و آن طرف می بریم اما معمولا خود حقیقی ما، کودک درون مان، هنوز بی گناه است و مثل گیاه مگنولیا خجالتی است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه ای به دخترم


 کتاب شمشیر شیشه ای
 کتاب سیرک شبانه
 کتاب انجمن رز
 کتاب گرسنگی
 کتاب رازوری زنانه
 کتاب 5 مرحله ی رهبری