کتاب نامه ای از پکن

اثر پرل باک از انتشارات امیرکبیر - مترجم: بهمن فرزانه-ادبیات آمریکا

در آغاز جنگ، یک مرد نیمی چینی خانواده خود را به آمریکا می فرستد، و تنها از طریق نامه هایش به دلیل ناسازگاری با اشخاص، و پسری که تنها باید از عادت نژاد مخلوط خود استفاده کند، می فرستد. الیزابت و جرالد مک لئود با خوشحالی در چین ازدواج می کنند و فرزند جوانشان، رنی را به ارمغان می آورند. اما هنگامی که جنگ با ژاپن خاتمه یابد، جرالد، که نیمه چینی است، تصمیم می گیرد که همسر و پسرش را به آمریکا بازگرداند، در حالی که پشت سر او ایستاده است. در ورمونت، الیزابت مشتاقانه منتظر نامه های خود است، اما کمونیست ها از فرستادن نامه های بین المللی ممنوع است. با گذشت زمان، هر دو سکوت و دردناک شدن بیشتر می شود: جرالد عشق جدیدی را به وجود آورده و نوجوان رننی با میراث ترکیبی خود در آمریکا مبارزه می کند. نامه ای از پکن در مورد عقلانیت عاطفی بوک غنی است و متاسفانه در مورد تقسیم خانواده به تفکیک نژاد و تاریخ متمرکز است.


خرید کتاب نامه ای از پکن
جستجوی کتاب نامه ای از پکن در گودریدز

معرفی کتاب نامه ای از پکن از نگاه کاربران
دیگر لذت بخش خوانده شده توسط مروارید S. Buck. اگرچه این تنظیم در ورمونت مستقر است، فریبندگی های مداوم برای زندگی الیزابت در چین با همسرش و عشقش که از هم جدا می شوند، وجود دارد. این پل بین دو کشور اجازه می دهد تا کتاب را از ابتدا تا پایان به پایان برسد به طوری که فقط مروارید سوک باک می تواند با سبک نوشتن خلاق خود را ضبط کند. این یک خواندن ساده است با معنای بزرگ به روابط، تعهد و زندگی به ویژه توسط کسانی که از نژاد مخلوط.

مشاهده لینک اصلی
مجموعه ای در ورمونت، این داستان یک زن آمریکایی است که عشق را برای یک مرد که در پکن، چین زندگی می کند، دوست دارد. در مورد چگونگی زندگی او، افزایش فرزندش و مراقبت از شوهرش در دوران گرگ و میش او بدون تماس با شوهرش است. کتاب مروارید S. Bucks دل من را لمس می کند و بسیار سخت است.

مشاهده لینک اصلی
یادداشت ها: از کتاب خوانندگان @ کتاب هرگز من را فراموش کرده ام @ مارس 2015 @ من این کتاب را در تابستان من 17 ساله بود و پس از آن هر کتاب دیگری که باک نوشته بود خوردند. این داستان ها به من اجازه سفر به سرزمین های خارجی را دادند تا به خانه های مردم گام بردارند و زندگی خود را ببینند. این کتاب ها چشم های من را به تفاوت های فرهنگ باز کرد و عشق من را برای همه ملیت ها تقویت کرد. Ramona Scarborough @

مشاهده لینک اصلی
یک خانواده آمریکایی-چینی که توسط انقلاب کمونیستی در چین جدا شدهاند، برای غلبه بر مشکلات تلاش میکنند و خانوادهی خون مخلوط باید مواجه شوند (کار از فهرستی از کتابهایی که سالها پیش خوانده ام).

مشاهده لینک اصلی
توصیه: YesLetter از Peking یک کتابخانه باشگاه بود که خواندن آن را دوست داشتم. متن چینی برای من جالب بود، و من دوست داشتم که روایت چقدر فشرده است. من به دنبال خواندن بیشتر مروارید S. باک در آینده است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه ای از پکن


 کتاب فهم فلسفه 1
 کتاب مهارت های جدید برای تربیت فرزندان
 کتاب رولشتاین
 کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود
 کتاب ماه نو
 کتاب چرا ملت ها شکست می خورند