کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات شمشاد - مترجم: علی همتیان-ادبیات آمریکا

...اما درد باعث نوشتن نمی‌شود، بلکه نویسنده مسبب آن است...


خرید کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند
جستجوی کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند در گودریدز

معرفی کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند


 کتاب اسرار معنوی موفقیت
 کتاب نامه ای به دخترم
 کتاب سه شنبه ها با موری
 کتاب بی صدایی
 کتاب بیشعوری
 کتاب ارباب انتقام