کتاب مهندسی اجتماعی

اثر کریستوفر هدنگی از انتشارات هورمزد - مترجم: یدالله پدرام-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مهندسی اجتماعی
جستجوی کتاب مهندسی اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب مهندسی اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهندسی اجتماعی


 کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس
 کتاب در نکوهش جنگ
 کتاب عشق با زمستان می آید
 کتاب انتخاب
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب گاو بنفش