کتاب مهندسی اجتماعی

اثر کریستوفر هدنگی از انتشارات هورمزد - مترجم: یدالله پدرام-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مهندسی اجتماعی
جستجوی کتاب مهندسی اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب مهندسی اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهندسی اجتماعی


 کتاب معجزات تغییرات مثبت
 کتاب شور عشق
 کتاب فروشنده یک دقیقه ای
 کتاب باغ آلبالو
 کتاب درباره ارتباطات
 کتاب ثروتمندترین مرد بابل