کتاب مهارت های فروش

اثر فردریک اکلوند از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: مهدی قراچه داغی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مهارت های فروش
جستجوی کتاب مهارت های فروش در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های فروش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های فروش


 کتاب سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنید
 کتاب اعتراف
 کتاب نیمه شب در پاریس
 کتاب تام سایر
 کتاب لبخند با یک مغز اضافه
 کتاب کارت پستال های خونین