کتاب مهارت های فروش

اثر فردریک اکلوند از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: مهدی قراچه داغی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مهارت های فروش
جستجوی کتاب مهارت های فروش در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های فروش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های فروش


 کتاب برتری خفیف
 کتاب تاثیر سایه
 کتاب دروغ گویی روی مبل
 کتاب تربیت سالم در مدرسه
 کتاب هنری زلزله و تعطیلات پرماجرا
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی