کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

اثر ریچارد پل از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهدی خسروانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
جستجوی کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه در گودریدز

معرفی کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه


 کتاب گریز از آزادی
 کتاب وودی آلن : دوباره اون آهنگو بزن سم ، از این آب ننوشید
 کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
 کتاب یکی از ما
 کتاب خاورمیانه
 کتاب جادوی زاویه دید