کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

اثر ریچارد پل از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهدی خسروانی-ادبیات آمریکا
خرید کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
جستجوی کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه در گودریدز

معرفی کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه


 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب به پا خیزید و زندگی با عشق را آغاز کنید
 کتاب آواز ناتمام
 کتاب پا برهنه در پارک
 کتاب کلمه ای از جغد سخنگو به هزار کلام می ارزد
 کتاب گل هایی به یاد آلجرنون