کتاب معمای دوقلوهای بهم چسبیده

اثر الری کوئین از انتشارات خجسته - مترجم: کاظم اسماعیلی-ادبیات آمریکا

ناگهان همگی متوجه پنجره‌ی قدی شدند که چند دقیقه پیش دکتر هومز از آن عبور کرده بود. جوان قد بلند انگلیسی در آستانه‌ی پنجره‌ی قدی ایستاده، پنجه‌ی دست راستش گره شده، موهای قهوه‌ای‌اش به طرز عجیبی آشفته گشته، لب و دهانش به لرزه افتاده و چهره‌اش به رنگ خاکستری در آمده بود. مدتی طولانی کلامی بر زبان نیاورد. آنگاه با دورگه‌ترین و نامشخص‌ترین صدایی که الری کویین تا آن زمان از کس دیگری نشنیده بود، گفت: دکتر به قتل رسیده است؛


خرید کتاب معمای دوقلوهای بهم چسبیده
جستجوی کتاب معمای دوقلوهای بهم چسبیده در گودریدز

معرفی کتاب معمای دوقلوهای بهم چسبیده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب معمای دوقلوهای بهم چسبیده


 کتاب چشم انداز شنبه ها
 کتاب مهارت های جدید برای تربیت فرزندان
 کتاب سه گانه ی بیشعوری
 کتاب انسان در جستجوی خویشتن
 کتاب تی کی و بابایگا
 کتاب نانسی درو (6) راز جزیره کروکودیل